Monday, April 29, 2019

Bình minh tắt nắng hoàng hôn giã từ

Thơ: Thủy Lục
Phổ nhạc: Hà Lan Phương

Trình bày: Hà Lan PhươngNo comments:

Post a Comment